1 Wat is human?

Gebruikelijke benaderingen voor ontwerpen zijn: , gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, behavioral design, , mensgericht ontwerpen, persuasive design, intuïtief, look and feel, social interfaces, software ergonomie, toeganke­lijkheid, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.Deze product-gerichte termen kan ieder naar eigen inzicht concretiseren. Ook maken deze termen duidelijk wat de eis is die aan het product gesteld wordt.
Woorden als bewegen, waarnemen, taal, leren en denken zijn dus essentieel als het om gebruiksvriendelijkheid gaat.De psychologie weet precies hoe dat bewegen, kijken, woordgebruik, leren en denken verloopt. Interface design kun je dus baseren op die psychologie (de functieleer). Deze psychologie is wat onbekend maar keihard.
De psychologische functieleer baseert zich op biologie, fysiologie en onderzoeken die uitgevoerd zijn volgens zeer strenge regels. Haar basiskennis is al decennia lang onveranderd. Uitgaan van psychologische processen laat zien hoe gedrag tot stand komt en hoe hulpmiddelen daar bij kunnen aansluiten. Met dit inzicht kan begrepen worden waarom een tool niet gebruiksvriendelijk is.
Naar top.2 Wat is efficiënt?

Alleen met schoenen die goed passen kun je een marathon lopen. Alleen met een interface die de psychologie goed past, kun je topprestaties krijgen.Het blijkt dat toepassing van die psychologie leidt tot interfaces die sterk verschillen van gebruikelijke interfaces. Rechts is dat te zien. Ook de prestaties van gebruikers met deze ontwerpen verschillen sterk.
Naar top.3 Waarom niet efficiënt?

Technici, designers, ontwerpers, managers en marketiers krijgen wel de schuld van gebruiks­onvriendelijk­heid. Het boek stelt een andere verdachte voor.Deze wetenschappelijke analyse laat zien dat de psychologie zijn kennis niet bruikbaar voor het ontwerp geformuleerd heeft. Het laat zien hoe je de psychologie kunt gebruiken, wat voor effecten dat heeft op de performance en dat je dan in een keer klaar bent. Een van de conclusies is: Onderzoek is niet nodig. De psychologie weet voorlopig meer dan genoeg.Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psychology, usability
Deze wetenschappelijke analyse is concreet gemaakt in ontwerpen voor nu en voor de toekomst voor: computer- en webgebruikers, voor vluchters, professionals en gebruikers van land-, spoor-, weg- en waterwegen.Hieronder toegelichte voorbeeldenen rechts plaatjes.
Naar top.4 Online teksten

car park indicators

handelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

tunnelveiligheid met psychologie

skimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

tom tom navigatie auto

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

bewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

bushalte hulp alarmerenpublic transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

openbaarvervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

spookrijden verkeersbord

rekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

eurocheque betalen

geld

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

1 Rekenen

2 Rekenen

3 Rekenen

4 Rekenen

5 Rekenen

6 Rekenen

7 Rekenen

8 Rekenen

9 Rekenen

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve infographics

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve

GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Nul

Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

Psychologie

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie kennistesttest kennis psychologie

Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Psychologie taal

Psychologige taal

Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

geldov-chipkaart check-out check-in

Naar top.Klanten

ABN/Amro
Acto
AMG\ergonomics
Apeldoorn-it
Automatiseringsgids
BankGiroCentrale
BPM
BSO
Centric
Computable
Data Sciences
De Drie Mollen
De Twee Snoeken
Elsevier
Euroforum
European Integrated Railway Radio Enhanced Network
European Rail Research Institute
Flexa
Forbo Krommenie
Gemeente Den Haag
Heineken
Hoge School Enschede
Hoge School Groningen
Hoge School Rotterdam
Interpay
Nederlandse Spoorwegen
Netpresenter
Oce van der Grinten
Oce technologies
PC+magazine
Philips Apeldoorn
Philips Eindhoven
POA TU Delft
ProRail
Shell
SE Arbo bv
Software Research
Software Sciences
Stichting Informatica Congressen
Stork Food Systems
Sum-It
Transfair
UIC
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Delft
Universiteit van Leiden
Vlaamse Ingenieurskamer
VNU Business Publications
Wehkamp
Wolters Kluwer Juridische Uitgeverij
Wolters Noordhoff
Zwitserleven


Naar top.Human Efficiency enkele IT interface design projecten

Characteristics of a tool for a securities trader
Development of a strategy for the ergonomic design
Making selecting a colour complex
SAP for users or users for SAP
Afleveringsbon
Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren
De bediening van het Wenzel Omroepsysteem
De brieven van Transconto
De funktie van funktie-toetsen op kassa’s
Een ergonoom in Maurik
Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem
Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers
Ergonomische evaluatie Concerto
Poolen met lijnen
Specificatie Burenbel interface
Teksten kredietklanten Nederland
Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen
Van vaste velden naar vrije vensters
Vragenlijst gebruikers apparatuur
Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle ’CCV
Zoeken en lezen bij pikken en pakken
Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie
060013, Telefoon- of hulpdienst?
Naar top.


Human Efficiency enkele public transport projecten

The ultimate drink vending machine
Travel Center
Usability test of MobiDisk
Using a ticket vending machine
Proposal for the development of the ultimate travelplanner

150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers
Aanvullingen PvE Regionet, cognitief psychologisch detaillering
Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS
Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis
Amber Alert op DRIPS boven snelwegen
Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS
Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner
Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum
Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers
De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers
De leesbaarheid van informatie op treinaanwijzers zoals uitgevoerd in Amersfoort en Arnhem
De MiniAutomaat
De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS
Detailontwerp MiniAutomaat
Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000
Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd
Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat
Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen
Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort
Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal
Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers
Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100
Felua, een ster als een lijst
Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000
Halaanwijzers
Het centrum uit het museum en het museum in het centrum
Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas)
Het sorteren van reizigers
Hoe? Zo invoeren.
Hoe ‘Geen electronische tickets?’
Ideaal betalen
Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven
Interfaces voor complexe systemen
Knelpunten van knooppuntbewegwijzering
Landkaartjes in informatie voor reizigers
Met de trein naar de hypotheek van de toekomst
Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw
Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland
Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B
Minder alarmen door betere bediening
MRI-reisplanner
Psychologie, reisinformatie en toekomst
Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat
Skimmen
Specificatie Burenbel interface
Stap 1, Wie, wat, waar
Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten
Stap 3, Welke media zijn nodig
Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations
Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal
Zeker met C-ZAM of langzamer met de ‘snelle’ CCV
Naar top.


Naar top.
Plaatjes

Screen design

De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie


Complex data

graphic complex process presentation
Upper right red,
Close to disaster

complex process presentation
All OK.

complex process presentation
Upper right yellow low,
take care!

complex process presentation
Upper right yellow high,
take care!
Source: Verhoef Holslag,
2010.

onderwijs leerling prestatie
Source: LBS/Holslag Verhoef.

graphic complex ultidimensional data
Sourrce: Holslag Verhoef

smiley complex multidimensional data
How much information
can be in one smiley?
Source: Verhoef Holslag,
2010.


Design of tables


Graphics for aesthetics,
OECD house style.
Source: OECD quarterly
growth table.
http://stats.oecd.org/Index.aspx


No graphics, data only.
Same data as previous
table.

tabel design
Same data as previous
table.
Graphics for content.
OECD, adapted by
Verhoef for demo.


Design of scales


kleur rood geel oranje aandachtbetrouwbaarheid zekerheid
One variable,
six parameters,
233 milliseconds
perception time.

betrouwbaarheid zekerheid
An effective problem solving
tool.
Source: Holslag & Verhoef.


Portrait or
landscape?

train traffic control information portrait orientation
What is better for a
train traffic
controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • navigatie auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  navigatie ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  tracks and platforms train traffic controlers
 • This way?

 • tracks platforms train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.


  Screen design
  public transport


  Design of train indicators

  Departure in 30 min.

  ov reis info bord trein
  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  ov reism info bord treinYellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.

  ov reis info bord trein
  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010
  ov reis info bord trein
  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).
  OV-chip check paal
  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.

  ns screen treinkaart automaat
  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.  Waterway signing

  Current signs,
  European standard(Cevni)
  signs, experimental signs.


  Underwater tresshold
  in lock  The problem
  Several markers for
  keep clear from doors.
  Source: Lock Kiel canal, 2011.


  A clear text and sign for
  the cill problem.
  Keep clear from the door.
  Source: UK.


  An other clear sign
  for the cill problem.
  Keep 1 meter clear
  from the lock door.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011
  . Underwater tresshold
  under bridge


  Source: Amsterdam,
  near Central Station, 2011.
  This is a Cevni sign.


  A lateral tresshold sign that is understood.
  Source: experimental demo design, Verhoef, 2011.
  Mooring sign


  Current sign.
  Source: Enkhuizen,
  The Netherlands, 2011.


  Source: Vienna, 2011.


  Redesign
  Source: Verhoef demo, 2011.

  Dam sign


   
  What is the meaning
  of this Cevni sign?
  Source: Belgium Ardennes, 2011.

   
  This sign stands for:
  dam in 100 meter.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.
  Shallow shore sign  What is the meaning
  of the black arrow
  pointing left and the
  white arrow
  pointing right?
  Source: Hamburg, 2011.
  Cevni sign.  Keep 5 meter from shore,
  shallow shore.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.