Wat is Human Efficiency?

Human Efficiency is de adviespraktijk voor toegepaste cognitieve psychologie van:Contact

1 Wat is human?

Gebruikelijke benaderingen voor ontwerpen zijn: Deze product-gerichte termen kan ieder naar eigen inzicht concretiseren. Ook maken deze termen duidelijk wat de eis is die aan het product gesteld wordt.
Op deze pagina een iets andere benadering. Een gebruiker is een mens die:
 • beweegt, meestal met en muis;
 • kijkt, vaak naar een scherm;
 • onder andere hoe je met het apparaat werkt;
 • Hoe werkt dat ding? en: Hoe kan ik dat de volgende keer slimmer doen?
 • Woorden als bewegen, waarnemen, taal, leren en denken zijn dus essentieel als het om gebruiksvriendelijkheid gaat.De psychologie weet precies hoe dat bewegen, kijken, woordgebruik, leren en denken verloopt. Interface design kun je dus baseren op die psychologie (de functieleer). Deze psychologie is wat onbekend maar keihard.
  De psychologische functieleer baseert zich op biologie, fysiologie en onderzoeken die uitgevoerd zijn volgens zeer strenge regels. Haar basiskennis is al decennia lang onveranderd. Uitgaan van psychologische processen laat zien hoe gedrag tot stand komt en hoe hulpmiddelen daar bij kunnen aansluiten. Met dit inzicht kan begrepen worden waarom een tool niet gebruiksvriendelijk is.
  Naar top.  2 Wat is efficiënt?

  Alleen met schoenen die goed passen kun je een marathon lopen. Alleen met een interface die de psychologie goed past, kun je topprestaties krijgen.Het blijkt dat toepassing van die psychologie leidt tot interfaces die sterk verschillen van gebruikelijke interfaces. Rechts is dat te zien. Ook de prestaties van gebruikers met deze ontwerpen verschillen sterk.
  Naar top.  3 Waarom niet efficiënt?

  Technici, designers, ontwerpers, managers en marketiers krijgen wel de schuld van gebruiks­onvriendelijk­heid. Het boek stelt een andere verdachte voor.Deze wetenschappelijke analyse laat zien dat de psychologie zijn kennis niet bruikbaar voor het ontwerp geformuleerd heeft. Het laat zien hoe je de psychologie kunt gebruiken, wat voor effecten dat heeft op de performance en dat je dan in een keer klaar bent. Een van de conclusies is: Onderzoek is niet nodig. De psychologie weet voorlopig meer dan genoeg.Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psychology, usability
  Deze wetenschappelijke analyse is concreet gemaakt in ontwerpen voor nu en voor de toekomst voor: computer- en webgebruikers, voor vluchters, professionals en gebruikers van land-, spoor-, weg- en waterwegen.Hieronder toegelichte voorbeeldenen rechts plaatjes.
  Naar top.  4 Online teksten

  car park indicators

  handelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  navigatie met menu of tabel startpagina desktop

  toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  tunnelveiligheid met psychologie

  skimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

  concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  tom tom navigatie auto

  company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  bewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  bushalte hulp alarmeren  public transport dynamic indicators history future

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  openbaarvervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  spookrijden verkeersbord

  rekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  eurocheque betalen

  geld

  parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

  rente sparen toekomst

  internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

  1 Rekenen

  2 Rekenen

  3 Rekenen

  4 Rekenen

  5 Rekenen

  6 Rekenen

  7 Rekenen

  8 Rekenen

  9 Rekenen

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  Book

  ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve infographics

  ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve

  GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

  GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

  GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  GUI and webdesktop bureaublad

  GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

  GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

  GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

  GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

  GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

  GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

  GUI and web

  GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

  GUI and websturing trekken aandacht

  GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

  GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

  GUI and websmartphone

  GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

  GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

  GUI and webhomepage startpageweb map structuur

  GUI and webtest kennis psychologie

  Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

  Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

  Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

  Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

  Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

  Icon design

  Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

  Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

  Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Leren rekenen

  Nul

  Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

  PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

  Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

  Psychologie

  Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie kennistesttest kennis psychologie

  Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

  Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

  Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

  Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

  Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

  Psychologie taal

  Psychologige taal

  Public infowayfinding signing

  Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infodesign company logo icon pictogram

  Public infodesign company logo aegon icon pictogram

  Public infosignposting wayfinding signing arrows

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infowayfinding signposting signing

  Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  Public infocovid-19, corona

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transporttrain ticket vending machines

  Public info public transportNaming public transport lines for passengers

  Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

  Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  Public info public transportmarketing company identity

  Public info public transport

  Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

  Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

  Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

  Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

  Public info road trafficother train accidents level crossings

  Public info road trafficNaming ring roads

  Public info road trafficcar park indicators

  Public info road trafficwrong way driving traffic signs

  Public info road traffictom tom navigatie auto planning

  Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

  Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

  Toekomsthandheld gsm smartphone

  Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst

  Toekomsthome page

  Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

  Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  Toekomst

  Toekomst

  Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

  Toekomstbank papieren dagafschrift

  Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

  Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

  Toekomst geldeurocheque betalen

  Toekomst geld

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst geld

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

  Toekomst geldrente sparen toekomst

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie

  Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie

  geldov-chipkaart check-out check-in

  Naar top.  Klanten

  ABN/Amro
  Acto
  AMG\ergonomics
  Apeldoorn-it
  Automatiseringsgids
  BankGiroCentrale
  BPM
  BSO
  Centric
  Computable
  Data Sciences
  De Drie Mollen
  De Twee Snoeken
  Elsevier
  Euroforum
  European Integrated Railway Radio Enhanced Network
  European Rail Research Institute
  Flexa
  Forbo Krommenie
  Gemeente Den Haag
  Heineken
  Hoge School Enschede
  Hoge School Groningen
  Hoge School Rotterdam
  Interpay
  Nederlandse Spoorwegen
  Netpresenter
  Oce van der Grinten
  Oce technologies
  PC+magazine
  Philips Apeldoorn
  Philips Eindhoven
  POA TU Delft
  ProRail
  Shell
  SE Arbo bv
  Software Research
  Software Sciences
  Stichting Informatica Congressen
  Stork Food Systems
  Sum-It
  Transfair
  UIC
  Universiteit van Amsterdam
  Universiteit van Delft
  Universiteit van Leiden
  Vlaamse Ingenieurskamer
  VNU Business Publications
  Wehkamp
  Wolters Kluwer Juridische Uitgeverij
  Wolters Noordhoff
  Zwitserleven


  Naar top.  Human Efficiency enkele IT interface design projecten

  Characteristics of a tool for a securities trader
  Development of a strategy for the ergonomic design
  Making selecting a colour complex
  SAP for users or users for SAP
  Afleveringsbon
  Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren
  De bediening van het Wenzel Omroepsysteem
  De brieven van Transconto
  De funktie van funktie-toetsen op kassa’s
  Een ergonoom in Maurik
  Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem
  Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers
  Ergonomische evaluatie Concerto
  Poolen met lijnen
  Specificatie Burenbel interface
  Teksten kredietklanten Nederland
  Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen
  Van vaste velden naar vrije vensters
  Vragenlijst gebruikers apparatuur
  Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle ’CCV
  Zoeken en lezen bij pikken en pakken
  Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie
  060013, Telefoon- of hulpdienst?
  Naar top.


  Human Efficiency enkele public transport projecten

  The ultimate drink vending machine
  Travel Center
  Usability test of MobiDisk
  Using a ticket vending machine
  Proposal for the development of the ultimate travelplanner

  150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers
  Aanvullingen PvE Regionet, cognitief psychologisch detaillering
  Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS
  Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis
  Amber Alert op DRIPS boven snelwegen
  Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS
  Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner
  Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum
  Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers
  De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers
  De leesbaarheid van informatie op treinaanwijzers zoals uitgevoerd in Amersfoort en Arnhem
  De MiniAutomaat
  De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS
  Detailontwerp MiniAutomaat
  Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000
  Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd
  Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat
  Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen
  Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort
  Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal
  Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers
  Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100
  Felua, een ster als een lijst
  Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000
  Halaanwijzers
  Het centrum uit het museum en het museum in het centrum
  Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas)
  Het sorteren van reizigers
  Hoe? Zo invoeren.
  Hoe ‘Geen electronische tickets?’
  Ideaal betalen
  Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven
  Interfaces voor complexe systemen
  Knelpunten van knooppuntbewegwijzering
  Landkaartjes in informatie voor reizigers
  Met de trein naar de hypotheek van de toekomst
  Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw
  Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland
  Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B
  Minder alarmen door betere bediening
  MRI-reisplanner
  Psychologie, reisinformatie en toekomst
  Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat
  Skimmen
  Specificatie Burenbel interface
  Stap 1, Wie, wat, waar
  Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten
  Stap 3, Welke media zijn nodig
  Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations
  Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal
  Zeker met C-ZAM of langzamer met de ‘snelle’ CCV
  Naar top.


  Naar top.
  Plaatjes

  Screen design
  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie


  Complex data

  graphic complex process presentation
  Upper right red,
  Close to disaster

  complex process presentation
  All OK.

  complex process presentation
  Upper right yellow low,
  take care!

  complex process presentation
  Upper right yellow high,
  take care!
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.

  onderwijs leerling prestatie
  Source: LBS/Holslag Verhoef.

  graphic complex ultidimensional data
  Sourrce: Holslag Verhoef

  smiley complex multidimensional data
  How much information
  can be in one smiley?
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.


  Design of tables


  Graphics for aesthetics,
  OECD house style.
  Source: OECD quarterly
  growth table.
  https://stats.oecd.org/Index.aspx


  No graphics, data only.
  Same data as previous
  table.

  tabel design
  Same data as previous
  table.
  Graphics for content.
  OECD, adapted by
  Verhoef for demo.


  Design of scales


  kleur rood geel oranje aandacht  betrouwbaarheid zekerheid
  One variable,
  six parameters,
  233 milliseconds
  perception time.

  betrouwbaarheid zekerheid
  An effective problem solving
  tool.
  Source: Holslag & Verhoef.


  Portrait or
  landscape?

  train traffic control information portrait orientation
  What is better for a
  train traffic
  controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • navigatie auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  navigatie ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  tracks and platforms train traffic controlers
 • This way?

 • tracks platforms train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.


  Screen design
  public transport


  Design of train indicators

  Departure in 30 min.

  ov reis info bord trein
  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  ov reism info bord treinYellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.

  ov reis info bord trein
  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010
  ov reis info bord trein
  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).
  OV-chip check paal
  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.

  ns screen treinkaart automaat
  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.  Waterway signing

  Current signs,
  European standard(Cevni)
  signs, experimental signs.


  Underwater tresshold
  in lock  The problem
  Several markers for
  keep clear from doors.
  Source: Lock Kiel canal, 2011.


  A clear text and sign for
  the cill problem.
  Keep clear from the door.
  Source: UK.


  An other clear sign
  for the cill problem.
  Keep 1 meter clear
  from the lock door.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011
  . Underwater tresshold
  under bridge


  Source: Amsterdam,
  near Central Station, 2011.
  This is a Cevni sign.


  A lateral tresshold sign that is understood.
  Source: experimental demo design, Verhoef, 2011.
  Mooring sign


  Current sign.
  Source: Enkhuizen,
  The Netherlands, 2011.


  Source: Vienna, 2011.


  Redesign
  Source: Verhoef demo, 2011.

  Dam sign


   
  What is the meaning
  of this Cevni sign?
  Source: Belgium Ardennes, 2011.

   
  This sign stands for:
  dam in 100 meter.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.
  Shallow shore sign  What is the meaning
  of the black arrow
  pointing left and the
  white arrow
  pointing right?
  Source: Hamburg, 2011.
  Cevni sign.  Keep 5 meter from shore,
  shallow shore.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.